L’Ajuntament de Barcelona i ONU-Hàbitat, a través del Programa global de ciutats resilients (CRGP) han col·laborat estretament en els darrers anys per promoure i implantar accions per a la resiliència tant localment a Barcelona com a altres ciutats d’arreu del món.

La tasca transformadora pionera duta a terme a la ciutat de Barcelona és fonamental per promoure el canvi d’una cultura urbana reactiva a una de proactiva. El procés de resiliència a la ciutat ha donat lloc al calibratge i als ajustaments progressius de la metodologia del CRGP i de la seva eina per fer-ne més eficaç i efectiva l’aplicació. També ha aportat conclusions, descobriments i recomanacions per a la ciutat de Barcelona que són d’interès global. El perfil de resiliència de Barcelona i l’RLV dels ODS ara estan interconnectats i serveixen de suport per al procés de planificació-diagnosi de la resiliència, alhora que permeten que les polítiques de resiliència i l’impacte de les accions es mesurin amb indicadors i dades locals. En aquest informe es comparteix la profitosa experiència de Barcelona, que ha d’aplanar el camí perquè altres ciutats explorin i orientin la seva pròpia trajectòria cap a la resiliència.